Svenska poeter på turné i Mexico · 2018

Våren 2018 fick jag förfrågan från den internationella poesifestivalen Caracol i Tijuana att föreslå tre svenska poeter de kunde bjuda in till festivalen som äger rum årligen i slutet av september. Av de poeter jag rekommenderade nappade poeterna Leif Holmstrand och Jenny Tunedal, som dessutom fick bidrag från Sveriges Författarfond till resan.

Inför deras besök översatte jag ett urval texter vilka publicerades i varsin chapbook som designades och producerades av konstboksprojektet Palacio de la fatalidad i Guadalajara (konstnären Carlos Maldonado).

Leif Holmstand och Jenny Tunedal gjorde uppläsningar och presenterade sina böcker i Tijuana, Guadalajara, Guanajuato och Mexico City, och Leif Holmstrand blev även inbjuden att läsa för litteraturstudenter vid Universidad Veracruzana i Xalapa.

Holmstrand och Tunedals besök i Mexico hade stöd av Kulturrådet.