NolitchX

2017 var jag med och startade projektet Nordic Literatures in Change and Exchange, ett mångspråkigt nordiskt litteraturprojekt som arbetar för ett inkluderande litteraturfält i Norden genom att producera översättningar, uppläsningar och författarsamtal. Sedan starten är jag nordisk koordinator för projektet NolitchX, som drivs av föreningarna Tre Tärningar i Malmö och Sivuvalo i Helsingfors med partners i Danmark och Island.