tjänster

Under namnet petztera erbjuder Petronella Zetterlund · fil.lic. i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Lunds universitet med flerårig erfarenhet av översättning, kulturprojektledning och- produktion samt språkundervisning · följande tjänster:

översättning

språk · spanska-svenska · svenska-spanska · engelska-svenska · svenska-engelska · engelska-spanska ·spanska-engelska

texter · allmänna · fackliga · kultur · konst · historia · samhälle · miljö · teknik · ekonomi · litteratur · poesi

workshops · mångspråkiga översättningsworkshops · översättning som ny-skapande och ny-kontextualisering · strategier för översättning av poesi

skrivande · redigering · granskning · korrektur

språk · svenska · engelska · spanska

texter · allmänna · essäer · krönikor · litteratur · projektbeskrivningar och -ansökningar

kulturprojektledning och kulturproduktion

områden · konst · litteratur · performance · musik · teater · mixed media